NA SKRÓTY

    

Licencje klubowe 2019/2020

Komisja ds Licencji Klubowych ŁZPN informuje że rozpoczeto proces składania wniosków o przyznanie licencji dla klubów IV Ligi oraz klas niższych.

Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się pod linkiem:

Wniosek licencyjny

Aby prawidłowo wypełnić wniosek licencyjny należy posiadać aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. /Konto można założyć pod adresem gmail.com

Wniosek należy wypełnić w oparciu o przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych oraz zgodnie z Uchwałą nr XIX/11/2019 Komisji ds Nagłych ŁZPN dot szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych /patrz załączniki/

W celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:
  • odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy
  • porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem /zgodnie z wzorem 10.4.2./
  • protokół weryfikacji boiska
  • licencja trenera
  • uprawnieni kierownika ds bezpieczeństwa /o ile wymagane/
  • uprawnienia spikerów /o ile wymagane/

Załączniki można przesyłać w formacie: pdf, dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB

Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości umożliwiającej wykonania wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami: - jednolite tło np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna powierzchnia - prawidłowo doświetlone - jakość umożliwiające wydruk dokumentu

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia 10 maja br dla klubów IV Ligi oraz do dnia 20 maja dla pozostałych klubów.